Серверлік жабдықта жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты ҚҰБ-тың интернет-ресурсы 29 ақпан күні сағат 20:00-ден 01 наурыз 2:00-ге дейін уақытша қолжетімсіз болуы мүмкін

1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Сұрақтар 365 сұрақ

Шын банкнотты жалған ақшадан қалай ажыратуға болады?

Санат: Жалған ақша

Шын банкнотты жалған ақшадан ажырату үшін түпнұсқадағы бірнеше белгіні білу жеткілікті. Еліміздегі жалған банкноттардың негізгі бөлігі түпнұсқаның кейбір белгілерін ғана имитациялайтын жеңілдетілген технологиямен шығарылады. Қолдан жасалған мұндай банкнотты арнайы жабдықтың көмегінсіз-ақ «сезін – қара – аударып көр» әдісін қолдану арқылы анықтауға болады.

Алдымен банкнотты ұстап сезіну қажет.

Банкнот қағазы ерекше шытырлайды. Барлық банкнотта бедер беретін арнайы мөр басылған. Егер «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген атауды немесе Қазақстан картасындағы архитектуралық бейнелерді саусақпен ұстап көрсе, бедерді сезуге болады.

  

 

Сонымен қатар, барлық банкнотта көзі нашар көретін адамдарға арналған белгілер бар, олар банкноттың төменгі бөлігінде орналасқан. Бұлар – ұстап көргенде жақсы ажыратуға болатын жоғары бедерлі элементтер.

  

  

Екіншіден, банкнотты мұқият қараған жөн.

Бастапқыда ақша белгісінің таза, айқын, контрастты немесе лас болуын, дақтарының болуын жалпы көзбен көріп зерделеу қажет. Банкнотты жарыққа қаратып, аңыздағы самұрық құсы түріндегі су белгісін және номиналдың сандық бейнесін көруге болады.

 

 

 

Дәл осы сияқты, жазулары бар нүктелік сызықтар түрінде қағаз бетінде пайда болатын магнитті (металдандырылған) үзік жіпті тексеру қажет. Ол біртұтас болуы керек. 

  

  

  

 

Үшіншіден, банкнотты аударып көру керек.

1000 теңгеден 20 000 теңгеге дейінгі банкноттарда көлбеу бұрышына қарай түсін жасылдан алтын түске дейін өзгертетін ерекше элемент бар. Банкнотты әр түрлі бұрыштарға баяу бұрған кезде элемент бойымен түсті жолақтың қозғалысын көруге болады.

  

 

  

 

2000 және 5000 теңгелік банкноттардың сырт жағында голографиялық жолақ бар. Голограммадағы суреттер жарқырайды және динамикалық әсері бар.

 

Бұл үш әдіс сізге банкноттың шынайылығын арнайы жабдықсыз анықтауға көмектеседі. 

Куда отправлять жалобу на МФО ?

Сұрақ: Марат Телекпаев
Санат: Ақша-кредит саясаты

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка (далее – Агентство) определено правопреемником прав и обязательств Национального Банка Республики Казахстан c 1 января 2020 года в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 4) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (далее – Закон) уполномоченный орган, в лице Агентства, осуществляет государственное регулирование, контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций, в том числе в соответствии с Законом и иными законами Республики Казахстан и вправе проводить проверки финансовых организаций и их аффилированных лиц, с целью выявления и предупреждения нарушений прав потребителей финансовых услуг.
Учитывая вышеизложенное, при нарушении прав потребителей финансовых услуг, в случае нарушения со стороны финансовых организаций финансового законодательства, в случае неисполнения и не предоставления обратной связи со стороны банка второго уровня, потребитель вправе обратиться в Агентство, обеспечивающее надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг (Общественная приемная Агентства: г.Алматы, мкр. Коктем-3, д.21, 2 подъезд, телефон для справок 8 (727) 2 788-104, часы работы общественной приемной ежедневно с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:30).
Сайт https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/1001?lang=ru.
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 и подпунктом 6) статьи 27 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», уполномоченный орган, в лице Агентства, выдает микрофинансовой организации лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности, а также осуществляет проверку деятельности микрофинансовой организации.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Правда ли вы запустили выплату компенсации, при вводе иин идет начисление компенсации, затем связывается онлайн юрист и предлогает заполнить. Форму и отправить ей чтобы скинуть компенсацию, это правда или ложь?

Сұрақ: Надежда Тулеуова
Санат: Қаржы қызметтері

В настоящее время Национальный Банк не осуществляет каких-либо мероприятий по компенсации.
В свою очередь, исходя из полученного описания, есть вероятность осуществления мошеннических действий со стороны отправителя сообщения. В этой связи, призываем быть бдительными и уточнять информацию у официальных уполномоченных органов.
Отмечаем, что мошенничество является уголовным правонарушением, за совершение которого в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» органы внутренних дел в пределах компетенции осуществляют комплекс мер, направленных на выявление, изучение, устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Здравствуйте! При получении международного перевода столкнулась с проблемой ограничения лимита получения денежных средств. Теперь согласно вашему письму требуется внесение 600 тыс.тенге для расширения шлюза. Подскажите, пожалуйста, на какой документ идёт ссылка и почему именно такая сумма? Спасибо за ответ!

Сұрақ: Лола Абдуллаева
Санат: Валюталық операциялар

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» является центральным банком государства и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы.
Функции и полномочия Национального Банка определены статьей 8 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее-Закон о Национальном Банке).
В соответствии со статьей 52 Закона о Национальном Банке владельцами банковских счетов в Национальном Банке Казахстана считаются юридические лица, открывшие в нем счета в порядке, установленном Национальным Банком Казахстана, и банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.
На основании изложенного, сообщаем, что Национальный Банк не участвует в процессе координации и обслуживания платежей клиентов, которые проводят банки второго уровня. Кроме того, сообщаем об отсутствии подобной платформы для проведения клиентских платежей («платежного шлюза») на базе Национального Банка.
В то же время, в изложенной в обращении информации усматривается наличие мошеннических действий со стороны третьих лиц, в связи с чем рекомендуем Заявителю обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI).

Обращаемся к Вам по вопросу планируемых сделок покупки товара, производимого и поставляемого с территории Китая без ввоза в Казахстан сразу конечному покупателю – российской компании на территорию России в следующем порядке. Планируется заключение контракта на поставку между казахстанским ТОО (покупатель) и китайской компанией (поставщиком) – производителем автозапчастей на территории Китая – далее Контракт №1. Оплата за поставляемый с территории Китая товар будет осуществляться казахстанским ТОО в пользу китайских компании поставщика товара на основании Контракта №1. Однако, товар не будет ввозиться на территорию Казахстана, а на условиях отдельно заключенного контракта между казахстанским ТОО и конечным покупателем российской компанией будет с территории Китая сразу ввозиться на территорию России – далее Контракт №2. В свою очередь, российская компания, получив товар из Китая, производит за него оплату в казахстанское ТОО на основании Контракта №2. Просим Вас разъяснить и дать возможные комментарии по вопросам: 1) Подлежат ли указанные контракты (Контракт №1 между казахстанским ТОО и китайской компанией (производитель - поставщик) или Контракт №2 между казахстанским ТОО и российской компанией (конечный покупатель) учетной регистрации в валютном контроле банка? 2) При осуществлении казахстанским ТОО по Контракту №1 платежа в пользу китайской компании за поставку товара в Россию будет применяться банком код валютной операции №1114 «Платежи за товары, приобретенные или проданные за пределами Республики Казахстан и без их ввоза на территорию Республики Казахстан» или иной код валютной операции? 3) Будет ли оплата российской компании по Контракту №2 в пользу казахстанского ТОО, за поставленный из Китая на территорию России товар, подтверждением репатриации оплаченных данным казахстанским ТОО денежных средств по Контракту №1 в пользу китайской компании за поставку данного товара без его ввоза на территорию Казахстана?

Сұрақ: Мариям Абдрахманова
Санат: Валюталық операциялар

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно планируемых сделок покупки товара, производимого и поставляемого с территории Китая без ввоза в Казахстан сразу конечному покупателю – российской компании, сообщаем следующее.
По первому вопросу
Согласно пункту 10 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденные Совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.09.2023 года № 78 и приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 04.10.2023 года № 1054 (далее – Правила ЭИВК), валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, если сумма такого договора превышает 50 000 долларов США в эквиваленте.
Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма договора, то такой договор рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.
Таким образом, в случае если в указанных Вами договорах указана сумма договора, которая превышает 50 000 долларов США в эквиваленте, либо сумма договора не указана, то такие договоры подпадают под требование учетной регистрации.
По второму вопросу
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона РК «О валютном регулировании валютном контроле» (далее – Закон), уполномоченный банк как агент валютного контроля обеспечивает корректность указания кода валютной операции и иных предусмотренных настоящим пунктом сведений.
В этой связи, рекомендуем обратиться в обслуживающий банк, как к агенту валютного контроля, для корректного указания кода валютной операции с учетом наличия у него всех необходимых документов и информации о предпологаемой сделке.
По третьему вопросу
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона, резидент (за исключением филиала (представительства) иностранной организации) обязан обеспечить репатриацию национальной и (или) иностранной валюты в сроки, предусмотренные валютным договором по экспорту или импорту.
Срок, в который резидентом (за исключением филиала (представительства) иностранной организации) выполняется требование репатриации, (далее – срок репатриации) определяется исходя из условий исполнения обязательств сторонами валютного договора по экспорту или импорту в порядке, определенном Правилами ЭИВК.
При этом, пунктом 3 Правил ЭИВК предусмотрено, что документами валютного контроля являются в том числе акты выполненных работ, акты оказанных услуг, счета-фактуры, инвойсы за фактически переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, имеющие подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость и (или) акцизов, уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного порядка уплаты), выписка о движении денег по счету, открытому в иностранном банке, акты сверок в соответствии с условиями валютного договора по экспорту или импорту.
Вместе с тем, контроль за репатриацией, в том числе решение о возможности снятия контракта с учетной регистрации, принимается уполномоченным банком, в том числе по причине наличия у такого банка полной информации и документов, имеющих отношение к рассматриваемой ситуации. В свою очередь, Национальный Банк не имеет возможности представить однозначное заключение по данному вопросу без рассмотрения соответствующих документов.
При этом обращаем внимание, что необычные операции, предположительно направленные на обход установленных ограничений, в том числе экономических санкций, могут быть признаны подозрительными в сответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и в их отношении уполномоченным органом (Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу) могут устанавливаться соответствующие ограничения по их проведению.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.

могу ли я разменять монеты разных волют:кроны,центы,евро и тд на тенге в купюры? где и как я могу это сделать?

Сұрақ: Лейла Акылбекова
Санат: Валюталық операциялар

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», покупка и (или) продажа наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту физическими лицами в Республике Казахстан производятся исключительно через обменные пункты банков второго уровняа также обменные пункты уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты).
Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании), порядок покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах, установления курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту определяется правилами осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.
В связи с этим, согласно пункту 53 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 04.04.2019 года № 49 (далее – Правила), не устанавливаются ограничения в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии при проведении обменных операций, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона Республики Казахстан от 28.08.2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов, в соответствии с частью третьей пункта 51 Правил.
Наряду с этим, согласно пункту 55 Правил, пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации наличной национальной и (или) иностранной валютой осуществляется за счет операций с физическими лицами, на основании договора с уполномоченным банком на покупку безналичной иностранной валюты либо на основании заключенного уполномоченным банком с уполномоченной организацией в соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 7 Закона о валютном регулировании договором на покупку наличной иностранной валюты.
Стоит отметить, что Законом о валютном регулировании не предусмотрены требования по обеспечению касс банковских и небанковских обменных пунктов (далее – обменные пункты) различными номиналами банкнот и монет иностранных государств.
Учитывая изложенное, обменные пункты самостоятельно принимают решение по проведению операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валютой, в том числе по покупке иностранных монет различных номиналов с учетом соотношения спроса и предложения на валютном рынке.
Соответственно, по вопросу обмена наличной иностранной валюты, в том числе монет, Вам необходимо обратиться в обменные пункты банков второго уровня или небанковские обменные пункты по месту Вашего пребывания.
Информацию по банковским обменным пунктам можно получить на официальных интернет ресурсах банков второго уровня.
Адреса небанковских обменных пунктов можно найти на официальном интернет-ресурсе Национального Банка по адресу: www.nationalbank.kz в разделе <О НБРК> <Гражданам и бизнесу> <Информация по финансовым организациям> <Реестр разрешений и уведомлений> <Разрешения> <Лицензия на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям>.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Здравствуйте, хотела задать вопрос по поводу обмена монет на купюру. Сколько будет комиссия?

Сұрақ: Динара Иембердиева
Санат: Валюталық операциялар

Банкноты и монеты без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками второго уровня (далее – БВУ), Национальным оператором почты (АО «Казпочта») и филиалами Национального Банка.
В свою очередь отмечаем, что операции по обмену и размену банкнот и монет национальной валюты филиалами Национального Банка, исходя из остатков, осуществляются бесплатно. Вместе с тем, согласно Закону РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», БВУ вправе устанавливать комиссию за оказание данной услуги, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.
Информацию об адресах и контактах филиалов Национального Банка можно найти на сайте Национального Банка в разделе «О НБРК» → «Структура НБК» → «Филиалы» → «Территориальные филиалы» (https://nationalbank.kz/ru/page/territorialnye-filialy).
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Добрый день! Наша организация обслуживалась в БВУ "АзияКредитБанк". Банк обанкротился, наши деньги находились на юр.счету (2 650 000тг). Нац.банк является гарантом перед клиентами в БВУ. Как нам быть и кто нам выплатит вышеуказанную сумму?

Сұрақ: Аргын Байжанов

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно остатка денег, находящихся на банковском счете в ликвидируемом АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», сообщаем, что уполномоченным органом, определяющим порядок осуществления ликвидации банков второго уровня, является Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).
С вступлением в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка Агентством назначается ликвидационная комиссия банка. С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ликвидируемого банка. Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел банка, в том числе по обеспечению расчетов с его кредиторами и акционерами.
В этой связи, для уточнения порядка и очередности удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого банка, Вам следует обратиться в его ликвидационную комиссию. С информацией о контактах подразделений ликвидационной комиссии и о состоянии ликвидационного производства АО «Аsia Credit Bank» можно ознакомиться на сайте Агентства по ссылкам https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/liquidations/1/24?lang=ru и https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/278928?lang=ru.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, если сумма валютного контракта на импорт товара составляет менее 50 000 долларов, но при этом подобные валютные контракты с одним и тем же контрагентом заключаются несколько раз на протяжении года, необходимо ли регистрировать УНК в банке второго уровня? Согласно нововведений в законе не является ли это дроблением?

Сұрақ: Марина Дудко
Санат: Валюталық операциялар

Согласно пункту 10 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденных Совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.09.2023 года № 78 и приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 04.10.2023 года № 1054, валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, если сумма такого договора превышает 50 000 долларов США в эквиваленте.
Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма договора, то такой договор рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.
Таким образом, в случае если в указанных Вами договорах на импорт товаров указана сумма договора, которая не превышает 50 000 долларов США в эквиваленте, то такие договоры не подпадают под требование учетной регистрации.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 16-2 Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года №40, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.
В соответствии с пунктом 16-4 Правил № 40, при проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям, указанным в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДФТ).
В свою очередь, уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение таких операций в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.
В этой связи, в случае если осуществляемые Вами операции будут подпадать под вышеуказанные требования, то уполномоченный банк потребует у Вас разрешение на передачу информации о таких операциях в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также осуществит мониторинг и изучение таких операций в порядке, предусмотренном пунктом 16-4 Правил №40.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка, Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Хочу тут работать

Сұрақ: Айгүл Сарсанбай
Санат: Трудоустройство и практика в НБРК

Назначение на должность служащего Национального Банка регулируется Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и осуществляется в соответствии с Правилами назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан (утверждены постановлением Правления Национального Банка от 24 августа 2012 года № 261). Правила размещены на сайте в разделе «Трудоустройство в НБРК».
Чтобы быть в курсе событий Национального Банка, в том числе по вопросам трудоустройства советуем Вам следить за новостями на нашем сайте и стать подписчиком официальных страниц Национального Банка:
- Сайт (https://www.nationalbank.kz/ru);
- Facebook (https://www.facebook.com/nationalbankkz);
- Instagram (https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan);
- Twitter (https://twitter.com/NationalbankKz).
В случае возникновения вопросов обращайтесь в Департамент развития человеческого капитала по электронной почте HR@nationalbank.kz.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Жоғарыға