Статистикалық ақпараттың шығу кестесі

XLS-те экспорт:
Күні Көрсеткіш Кезеңділігі Есепті кезең
30.05.2023
Төлем құралдары бойынша статистика Ұлттық төлем жүйесінің статистикасы
Ай сайын
Ай сайын
Сәуір 2023
Сәуір 2023
31.05.2023
ҚРҰБ-ның Статистикалық бюллетені ҚҰБ мерзімді басылымдары
ҚРҰБ бойынша монетарлық шолу (нақтыланған деректер) Ақша-кредит және банк статистикасы
Басқа қаржылық ұйымдар бойынша шолу* Ақша-кредит және банк статистикасы
Қаржы секторы бойынша шолу* Ақша-кредит және банк статистикасы
Банк конгломераттарының қаржылық көрсеткіштері Қаржы секторының көрсеткіштері
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
Ай сайын
Тоқсан сайын
Сәуір 2023
Сәуір 2023
Сәуір 2023
Сәуір 2023
Сәуір 2023
I тоқсан 2023
I тоқсан 2023
Сәуір 2023
I тоқсан 2023
01.06.2023
Ай сайын
Мамыр 2023
05.06.2023
Микроқаржы ұйымдардың жиынтық есептері Қаржы секторының көрсеткіштері
Микроқаржы ұйымдардың қаржы көрсеткіштері Қаржы секторының көрсеткіштері
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
I тоқсан 2023
I тоқсан 2023
07.06.2023
Биржадан тыс операциялар Ақша-кредит және банк статистикасы
Ай сайын
Мамыр 2023
09.06.2023
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
15.06.2023
Ақша базасы және кең ақша массасының агрегаттары Ақша-кредит және банк статистикасы
Банктер бойынша монетарлық шолу Ақша-кредит және банк статистикасы
Депозиттік ұйымдардағы депозиттер Ақша-кредит және банк статистикасы
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
19.06.2023
Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық есептері Қаржы секторының көрсеткіштері
Ай сайын
Мамыр 2023
22.06.2023
Ай сайын
Ай сайын
Мамыр 2023
Мамыр 2023
26.06.2023
Депозит нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Кредит нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Шетел валютасын сатып алу/сату Ақша-кредит және банк статистикасы
Банкаралық кредиттер мен депозиттердің нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жиынтық есептері Қаржы секторының көрсеткіштері
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Мамыр 2023
27.06.2023
Ақша аударымдары (халықаралық және ел ішіндегі) Ұлттық төлем жүйесінің статистикасы
Ай сайын
Ай сайын
Мамыр 2023
Мамыр 2023
Жоғарыға