Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі

Долбар ¹141 29/05/2023

2023 жылдың қаңтар-сәуір айларында Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 273,3 трлн теңге сомаға 23,5 млн транзакция жүргізілді. 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 12,2% (2,6 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 22,1% (49,5 трлн теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қаңтар-сәуір

саны

көлемі

2022

20 923,7

223 746,9

2023

23 474,7

273 261,2

Өзгеріс, %-бен

12,2%

22,1%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2023 жылдың қаңтар-сәуір айларында БААЖ арқылы барлығы 270,1 трлн теңге сомаға 7,6 млн транзакция жүзеге асырылды. 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлемдер саны 11,8%-ға (801,5 мың транзакцияға), төлемдер сомасы 22,3% (49,2 трлн теңгеге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2023 жылдың қаңтар-сәуір айларында 3,4 трлн теңге сомаға 96,1 мың транзакция жүргізілді, бұл 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда саны бойынша 10,4% (9,0 мың транзакцияға) және сомасы бойынша 20,7% (0,6 трлн теңгеге) көп.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қаңтар-сәуір

саны

көлемі

2022

барлығы

6 787,9

220 846,9

орташа алғанда бір күнде

87,0

2 831,4

2023

барлығы

7 589,4

270 074,2

орташа алғанда бір күнде

96,1

3 418,7

Өзгеріс, %-бен

барлығы

11,8%

22,3%

орташа алғанда бір күнде

10,4%

20,7%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2023 жылдың қаңтар-сәуір айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,2 трлн теңге сомаға 15,9 млн құжат болды. 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 12,4% (1,7 млн құжат), төлемдер сомасы 9,9% (287,1 млрд теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2023 жылдың қаңтар-сәуір айларында 40,3 млрд теңге сомаға 201,1 мың транзакция жүргізілді, бұл 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлем саны бойынша 11,0% (19,9 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 8,5% (3,2  млрд теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қаңтар-сәуір

саны

көлемі

2022

барлығы

14 135,8

2 899,9

орташа алғанда бір күнде

181,2

37,2

2023

барлығы

15 885,3

3 187,0

орташа алғанда бір күнде

201,1

40,3

Өзгеріс, %-бен

барлығы

12,4%

9,9%

орташа алғанда бір күнде

11,0%

8,5%

 

Жоғарыға