Ішкі валюта нарығындағы ҚРҰБ өктемдігі жөніндегі ай сайынғы мәлімет

Кезеңі

ҚРҰБ операциялар көлемі, млн. АҚШ долл.
Сатып алу Сату Нетто
2023 жылғы қаңтар  0  0  0
2023 жылғы ақпан  0  0  0
2023 жылғы наурыз  0  0  0
2023 жылғы cәуір  0  0  0

«+» - нетто сатып алу

«-» - нетто сату

Жоғарыға