Монеталар каталогы

СҮЙІНБАЙ
Айналысқа шығарылған күні: 27.06.2012
Номиналы: 500
Металдың құрамы: Au 999,9
Вес: 7.78
Диаметрі: 21.87 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 4,000
ӘЛ-ФАРАБИ
Айналысқа шығарылған күні: 20.08.2011
Номиналы: 500
Металдың құрамы: Au 999,9
Вес: 7.78
Диаметрі: 21.87 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 4,000
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 25 ЖЫЛ (5 000)
Айналысқа шығарылған күні: 01.12.2016
Номиналы: 5000
Металдың құрамы: Ag 925
Вес: 777.50
Диаметрі: 100.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 100
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 25 ЖЫЛ (500)
Айналысқа шығарылған күні: 01.12.2016
Номиналы: 500
Металдың құрамы: Ag 925
Вес: 24.00
Диаметрі: 37.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 3,000
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 20 ЖЫЛ (50 000)
Айналысқа шығарылған күні: 01.11.2011
Номиналы: 50000
Металдың құрамы: Au 999,9
Вес: 1000.00
Диаметрі: 100.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 100
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 20 ЖЫЛ (5 000)
Айналысқа шығарылған күні: 01.11.2011
Номиналы: 5000
Металдың құрамы: Ag 925
Вес: 1000.00
Диаметрі: 100.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 200
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 20 ЖЫЛ (500)
Айналысқа шығарылған күні: 01.11.2011
Номиналы: 500
Металдың құрамы: Ag 925
Вес: 31.10
Диаметрі: 38.61 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 5,000
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 20 ЖЫЛ (50)
Айналысқа шығарылған күні: 01.11.2011
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 10 ЖЫЛ (5 000)
Айналысқа шығарылған күні: 15.11.2001
Номиналы: 5000
Металдың құрамы: Ag 925
Вес: 1000.00
Диаметрі: 100.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 100
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 10 ЖЫЛ (500)
Айналысқа шығарылған күні: 15.11.2001
Номиналы: 500
Металдың құрамы: Ag 925
Вес: 24.00
Диаметрі: 37.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 3,000
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 10 ЖЫЛ (50)
Айналысқа шығарылған күні: 13.10.2001
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАКСТАНҒА 5 ЖЫЛ
Айналысқа шығарылған күні: 16.12.1996
Номиналы: 20
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 100,000
ТЕҢГЕГЕ 20 ЖЫЛ (500)
Айналысқа шығарылған күні: 22.08.2013
Номиналы: 500
Металдың құрамы: Ag 925
Вес: 31.10
Диаметрі: 38.61 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 5,000
ТЕҢГЕГЕ 20 ЖЫЛ (100 000)
Айналысқа шығарылған күні: 22.08.2013
Номиналы: 100000
Металдың құрамы: Au 999,9
Вес: 2000.00
Диаметрі: 100.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 60
ТЕҢГЕ 15 ЖЫЛ (50 000)
Айналысқа шығарылған күні: 01.11.2008
Номиналы: 50000
Металдың құрамы: Au 999,9
Вес: 1000.00
Диаметрі: 100.00 мм
Дайындау сапасы: proof
Таралымы: 100
Жоғарыға